Over

Wie wij zijn

Allereerst willen we beginnen te zeggen dat we christenen zijn, met andere woorden: volgelingen van de Here Jezus Christus.

We geloven dat Jezus, de Zoon van God, op aarde kwam om de straf te dragen die wij hadden verdiend. We geloven dat Hij is opgestaan uit de dood. Door zijn dood en opstanding is voor ons de weg vrij gemaakt naar God. Door Jezus te aanvaarden kunnen we kinderen van God worden en het eeuwige leven krijgen. Onze gids daarbij is de Bijbel, het Woord van God (zie Johannes 3:16).

We vatten onze gemeente samen in de zin:

Samen Jezus Christus vinden, volgen, verkondigen en verwachten.


Wat is een baptist?

Het woord "baptist" staat voor "gedoopte christen". Mensen worden op grond van hun persoonlijke belijdenis gedoopt. Dopen is helemaal onderdompelen in water. De doop is een getuigenis waarmee gezegd wordt: in Christus begraaf ik mijn oude leven en ik sta weer op in een nieuw leven. De afwassing van zonden is de achterliggende betekenis. 


Geschiedenis

Het baptisme is een stroming binnen het protestantse christendom. Het is ontstaan in 1609 onder puriteinse vluchtelingen uit Engeland die in Amsterdam in contact kwamen met Nederlandse doopsgezinden. Twee Engelse predikanten John Smyth en Thomas Helwys worden als stichters gezien.

De eerste Nederlandse baptistengemeente is ontstaan te Gasselternijveen. Op 15 mei 1845 liet een kleine groep zich dopen in een veenkanaal te Gasselternijveen door de Duitse baptist J. Köbner. Na deze volwassenendoop werd Johannes Elias Feisser gekozen tot voorganger van de eerste Nederlandse baptistengemeente (genoemd 'Gemeente van Gedoopte Christenen'). Op 15 mei 2005 is op de vermoedelijke plaats van die doop een herinneringszuil onthuld ter herdenking van deze eerste baptisten doopdienst in Nederland. 


Veendam

De Hoeksteen (1985-2020)

In de jaren 50 van de vorige eeuw werd er vanuit de baptisten gemeente Muntendam geëvangeliseerd in Veendam. In augustus 1958 werd besloten om in Veendam  diensten te gaan beleggen. 

Op 21 juni 1959 werd de baptistengemeente Veendam opgericht.

Al snel konden we bij elkaar komen in ons eigen gebouw aan de Blankensteinkade in Veendam. Na een verbouwing in 1985 is hier een nieuwgebouwde kerkzaal in gebruik genomen. Toen kreeg het gebouw de naam "De Hoeksteen". 

Op 1 december 2020 hebben we afscheid genomen van "De Hoeksteen" en hebben we een tijd lang online diensten gehad i.v.m. corona. Na de versoepelingen hebben we kerkdiensten georganiseerd vanuit Hotel Parkzicht. 

Vanaf 13 maart 2022 hebben wij een samenwerking voor huisvesting gevonden met NCGK De Kandelaar. Al onze diensten en activiteiten kunnen door deze samenwerking plaatsvinden in De Kandelaar

Onze gemeente is lid van Unie-ABC.


De foto's op deze website zijn meestal eigendom van de webmaster van de Baptisten Gemeente Veendam, tenzij er andere informatie bij een foto staat. Wil je een foto gebruiken of heb je vragen? Stuur dan een mail naar webmaster@baptistenveendam.nl