Gaven

Gaven

Over de gaven die de Heer ons geeft bestaan veel vooroordelen en misvattingen. Vaak weten gelovigen weinig over dit onderwerp. Ze beseffen niet hoe onze gaven ons leven kunnen veranderen!

Donderdag 7 maart heeft ds. Anne de Vries ons meer verteld over dit boeiende onderwerp. Met een uitleg en een kleine test over 30 gaven. Mogelijk komt er later dit jaar een vervolg in de vorm van een korte cursus. De uitnodiging volgt later dit jaar.


"In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen; en weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te beoordelen of een profetie van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om klanktaal uit te leggen. Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals Hij wil."

1 Korintiërs 12:7-11